Informace pro autory

Publikace plného znění prezentací v časopise Logopedics Phoniatrics Vocology

Autoři mají možnost předložit úplné znění svých prezentací přednesených na konferenci Pevoc ke zveřejnění v časopise Logopedics Phoniatrics Vocology (LPV, http://informahealthcare.com/log). Časopis je součástí všech hlavních databází, včetně ISI Web of Knowledge, Scopus nebo Medline. Všechny příspěvky, které budou předloženy LPV elektronicky na webových stránkách (http://mc.manuscriptcentral.com/slog) do konce roku 2013 budou publikovány.

Při přihlášení presentace k publikaci uveďte, prosím, "Přednáška byla prezentován na 10. Panevropské hlasové konferenci  v srpnu 21. až 24. 2013 v Praze, Česká republika."

Informujeme Vás zároveň, že presentaci je možno publikovat v části LPV nazvané "Fórum". Články zveřejněné v této části časopisu nepodléhají tak přísnému recensnímu řízení.

LPV se těší na Vaše příspěvky!

 

prof. David M. Howard a Jan G. Švec
Editor-in-Chief a náměstek Editor-in-Chief, Logopedie foniatrie Vocology