O Praze

Následující Top 10 nabízí vycházku do mnoha zajímavých míst prostřednictvím návštěvy významných historických památek a zároveň atmosféru města získanou prostým procházením po ulicích. Věříme, že následující nabídka vám zpříjemní a usnadní váš pobyt v Praze.

TOP 10

1. Večerní procházka Petřínem

Vycházka začíná u lanové dráhy, která umožní výjezd na vrchol Petřína. Večerní atmosféra vybízí k návštěvě zrcadlového bludiště nebo Petřínské rozhledny, ze které se nabízí nezapomenutelný výhled na naši metropoli.

2. Strahovský klášter

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. V klášteře, který byl po roce 1990 obnoven, sídlí také Památník národního písemnictví a součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

3. Pražský hrad

Pražský hrad je již od sklonku 9. století sídlem českých knížat, králů a v novodobé historii i prezidentů republiky. Celková prohlídka nejvýznamnější pražské památky představí návštěvníkům nejen dějiny a stavební vývoj areálu, ale přiblíží i osobnosti s Pražským hradem spojené, a řadu dalších zajímavostí. Prohlídková trasa vede přes všechna hradní nádvoří, kolem katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Královského paláce na Jiřské náměstí, odkud pokračuje do Zlaté uličky a na Opyš. Lze navštívit i některé interiéry (katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, bazilika sv. Jiří, Starý královský palác a další).

4. Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně je barokní kostel nacházející se v Praze na Malostranském náměstí. Byl postaven v letech 1704–1755 na místě, kde původně stál gotický kostel ze 13. století zasvěcený taktéž Mikuláši z Myry. Až do 17. století stála nedaleko též románská rotunda svatého Václava.

5. Karlův most

Procházka po Karlově mostě představí zajímavou historii této nejstarší existující spojnice obou pražských břehů. Pozornost bude věnována nejen krásné sochařské výzdobě, ale i Staroměstské a Malostranské mostecké věži.

6. Staroměstské náměstí

Na náměstí se nachází Staroměstská radnice, Týnský chrám, dům U Kamenného zvonu, palác Kinských, chrám sv. Mikuláše, pomník M. J. Husa. Staroměstská radnice nabízí 2 prohlídkové okruhy. V rámci výstupu na radniční věž se lze potěšit nádherným pohledem na pražské historické jádro z výšky téměř 70 m. Druhý okruh umožňuje návštěvníkům poznat interiéry radnice (kapli s pohledem na apoštoly, historické sály a románsko-gotické podzemí). Neméně zajímavý je i exteriér radnice, kterému dominuje pozoruhodný staroměstský orloj.

7. Prašná brána

Monumentální vstup do Starého Města,; gotická stavba z r. 1475 vybudovaná Matějem Rejskem. Dříve sloužila jako sklad střelného prachu. Na konci 19. stol. byla přestavěna do dnešní podoby J. Mockerem.

8. Josefov a Židovské město

Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město (něm. Judenstadt). Roku 1850 pak byl Josefov na základě nového prozatímního obecního zákoníku přičleněn k Praze jako její pátá část a získal současný název. Je pojmenován po Josefu II., synu Marie Terezie, který v rámci svého osvíceneckého způsobu vlády jen velmi mírně perzekuoval židovské obyvatelstvo.

9. Václavské náměstí

Václavské náměstí (hovorově zvané také Václavák nebo původním označením Koňský trh) je pražské kulturní a obchodní centrum. Je to 682 m dlouhý a 60 m široký bulvár na Novém Městě, který vede od Národního muzea k Můstku k hranici Starého Města. Václavské náměstí bylo svědkem mnoha významných historických událostí. Je to tradiční místo pro demonstrace, oslavy a jiná masová setkání.

10. Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.

 

Užijte si Prahu!