O České republice

Česká republika je důležitou turistickou destinací. Od okamžiku, kdy návštěvníci překročí hranice, se nacházejí v různorodé krajině s pestrou přírodou a mnoha historickými městy a městečky, charakteristickými vesnicemi s  krásnou lidovou architekturou, četnými nově zrekonstruovanými zámky, starými hrady a kostely. Mohou též navštívit neproniknutelný prales na Šumavě nebo drsné Krkonoše a Krušné hory. Horolezci se mohou těšit na populární Prachovské skály a České Švýcarsko s jejich pískovcovými městy a na četné krasové oblasti a jeskyně. Oblíbená je i jihočeská krajina se stovkami rybníků a oblast Jižní Moravy proslulá pěstováním vynikajícího vína.

Česká republika je po dlouhou dobu známá svými renomovanými lázněmi a minerálními prameny.  V posledních letech se rozmáhá i agroturistika, tematické zájezdy (např. do pivovarů, gastronomická a vinařská turistika), sportovní dovolené a rekreace pro rodiny s malými dětmi nebo pro seniory. Česká republika a její hlavní město nabízejí mnoho chráněných kulturních památek, včetně památkově chráněných území v řadě měst a obcí.

Některé z nich jsou uvedeny na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: kromě historického centra Prahy se jedné též o Český Krumlov, Telč, Kutnou Horu, poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na  Zelené hoře, Lednicko-Valtický areál, zahrady a zámek v Kroměříži, jihočeskou vesnici Holašovice, Litomyšl – renesanční zámek a historický střed města, Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice, Brno – villa Tugendhat, Třebíč – židovská čtvrť a basilika sv. Prokopa.

Základní informace

Vznik: 1. ledna 1993 (po rozdělení Československa).

Podle článku 1 Ústavy ČR je Česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Součástí Ústavy ČR je Listina základních práv a svobod.

Zákonodárnou moc má Parlament České republiky, který se skládá z Poslanecké sněmovny a ze Senátu. Vláda, jmenovaná prezidentem republiky, má výkonnou moc a zodpovídá se Poslanecké sněmovně. Státní symboly České republiky zahrnují malý a velký státní znak, státní barvy, státní vlaku, vlaku prezidenta ČR, státní pečeť a státní hymnu.

Národ

Počet obyvatel 10 548 527 (ke dni 30. září 2011)
Hustota obyvatelstva 133 lidí na km2
Národnosti 81,1 % česká, 13,2 % moravská, 0,4 % slezská (celkem 94,7 %), 0,5 % německá, 3,1 % slovenská, 0,3 % romská, 0,6 % polská, 0,2 % ostatní