Základní informace a důležitá data

Místo: Praha, Česká republika
Termín: 21. srpna – 24. srpna 2013 (středa - sobota)
Jazyk konference: Angličtina (vybrané přednášky se simultánním překladem do českého jazyka)
Organizátor akce: Hlasové a sluchové centrum Praha, Medical Healthcom,
Španělská 4/759, 120 00 Praha 2, Česká republika
Předsedající: MUDr. Jitka Vydrová a RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.